Przypis: 4


Olympus – Olimp – góra na pograniczu Macedonii i Tessalii; według Homera mieszkanie bogów. Stąd metaforycznie – niebo, także w literaturze chrześcijańskiej. Por. Verg., Aen., I 374: clauso componat Vesper Olympo. (EB)


Zamknij okno