Przypis: 5


Hymen – bóstwo małżeństwa, wzywany podczas obrzędu zaślubin. (EB)


Zamknij okno