Przypis: 6


W strofie tej, jak zauważa Albert Gorzkowski, rzeczą szczególnie akcentowaną jest pax familiae, a pochwała Zgody wzmocniona została pięknym porównaniem jej do rosy ożywiającej uwiędłe zioła. (EB)


Zamknij okno