Przypis: 7


W strofie tej ukazano cywilizacyjnÄ… rolÄ™ Zgody, pojmowanej jako podstawa dobra publicznego. (EB)


Zamknij okno