Przypis: 8


Por. cytowany powy┼╝ej aforyzm Salustiusza. (EB)


Zamknij okno