Przypis: 9


Arma […] in Tatarros verteque in Turcas – hymniczna formuła apopompe, wzywająca bóstwo do odwrócenia gniewu od zanoszących modlitwy, a skierowania go raczej na wrogów. (EB)


Zamknij okno