Przypis: 1


Stężyca Nadwieprzańska – obecnie wieś w województwie lubelskim. Stężyca otrzymała prawa miejskie w 1330 r. (EB)


Zamknij okno