Przypis: 2


Oda  dotyczy zjazdu szlachty w Stężycy, który odbywał się podczas bezkrólewia po ucieczce Walezego, w maju i czerwcu 1575. Oda, utrzymana w tonie liryki doradczej, uderza w tony apelacyjne o rozsądny wybór monarchy, któremu rzeczywiście powinno się podlegać. Widać tu także rozczarowanie nieodpowiedzialnością Henryka. Metrum: strofa alcejska. (EB)


Zamknij okno