Przypis: 3


Veper – Wieprz. Wieprz wpada do Wisły w pobliżu Stężycy. (EB)


Zamknij okno