Przypis: 4


domus Secechi – Poeta ma na myśli Sieciechów leżący nieopodal Stężycy na lewym brzegu Wisły. Gród ten wziął nazwę od słynnego palatyna z czasów Władysława Hermana, Sieciecha. Sprawował on faktyczną władzę w państwie, sprawnie eliminując przeciwników politycznych. Dopiero Bolesław Krzywousty zmusił ojca do wygnania Sieciecha. (EB)


Zamknij okno