Przypis: 6


magne pater deorum – typowy zwrot do Jowisza, por. np. Verg. Aen IX w.495 (Aut tu, magne pater divum, miserere). (EB)


Zamknij okno