Przypis: 7


Odnosi się to do Henryka Walezego i jest ostatnim wyrazem wątłej nadziei na powrót króla. (EB)


Zamknij okno