Przypis: 8


ratis - tratwa, łódka. Tu, podobnie jak  okręt (navis) u Horacego w C  I 14, jest alegorycznym wyobrażeniem państwa. (EB)


Zamknij okno