Przypis: 9


pinus – sosna; tu metonimiczne wyobrażenie okrętu, nawiązujące do wspomnianej wyżej alegorii. Wyraźniejsza aluzja do ody I 14  Horacego; tam w wersie 11 jest Pontica pinus. (EB)


Zamknij okno