Przypis: 10


Przekonanie, że cnota wynosi ku zaszczytom i godnościom, znajdujemy m.in. u Cycerona, De oratore, I 43, 194: vera virtus atque honestus labor honoribus, praemiis, splendore decoratur. (EB)


Zamknij okno