Przypis: 11


Przysłowia i maksymy starożytne wskazują, że aby stać się dobrym władcą, trzeba najpierw nauczyć się posłuszeństwa: Parere cum didiceris, imperare scies (Solon); Disce parere, Qui nescit oboedire, is nesciet imperare. (EB)


Zamknij okno