Przypis: 12


futiles leges – słabe prawa; nawiązanie do Horacjańskiej problematyki z C III 24: Quid leges sine moribus? (Cóż znaczą prawa bez obyczajów?); W polskiej parafrazie tej pieśni pióra Jana Kochanowskiego ujęte to zostało w słowach: „Po cóż statut i prawa chwalebne stawiamy,/ Jeśli się obyczajów prawych nie trzymamy?”. (EB)


Zamknij okno