Przypis: 1


Oda opowiadająca się na rzecz kultu Jedynego, Przedwiecznego i Wszechmogącego Boga (jak np. w tradycji judeochrześcijańskiej), kwestionująca czy raczej dezaktualizująca pogański politeizm. Jak zwraca uwagę Józef Budzyński, na przestrzeni tej ody dokonuje się totalna chrystianizacja klasycznych motywów i elementów językowych, znanych z liryki Horacego. Metrum: asklepiadejsko-glikonejskie. (EB)


Zamknij okno