Przypis: 9


Topika dająca się zastosować zarówno w tradycji pogańskiej, jak i w biblijnej (Psałterz); por. np. Ps 50 (51), 17-18:

Non enim sacrifício delectáris, holocáustum, si ófferam, non placébit. Sacrifícium Deo spíritus contribulátus, cor contrítum et humiliátum, Deus, non despícies.

W poetyckim przekładzie Kochanowskiego:

„Byś ofiar pożądał, paliłbych ofiary,

Ale wiem, że mało dbasz o takie dary;

Ofiara przyjemna Bogu - duch strapiony,

Serce uniżone, umysł ukorzony.” (EB)


Zamknij okno