Przypis: 9


Gentes – ludy, narody. Już w czasach Kochanowskiego silna była świadomość wielonarodowej Rzeczypospolitej, na którą składały się nie tylko narody polski i litewski, ale nadto wiele innych, w tym m.in. ludy ruskie. (EB)


Zamknij okno