Przypis: 16


Wulkan – rzymski odpowiednik Hefajstosa. W zbroi wykutej przez Hefajstosa walczył wg Homerowej Iliady Achilles. O zbroi Wulkana (Vulcania arma) mówi również Wergiliusz (Aen. XII, w. 739). (EB)


Zamknij okno