Przypis: 18


quadriga – kwadryga: zaprzęg czworokonny; także powóz zaprzężony w cztery konie. Białe konie są symbolem triumfu. Prawo do odbycia triumfu przysługiwało w starożytnym Rzymie wodzom, którzy stoczywszy walki z wrogiem zewnętrznym przyczynili się do poszerzenia terytorium państwa. Triumfator wjeżdżał na rydwanie zaprzężonym w cztery białe konie, poprzedzany przez procesję dostojników państwowych. Przed wodzem niesiono alegoryczne wizerunki pokonanych przeciwników oraz wieziono  łupy. (EB)


Zamknij okno