Przypis: 20


Wyrażenie pojawiające się w historycznych narracjach, por. np. u Liwiusza (Annales) ks. XXXIX: victores spoliis decoratos praeda onustos triumphantesque. (EB)


Zamknij okno