Przypis: 2


Galia – kraina historyczna Europy Zachodniej, od czasów Juliusza Cezara  prowincja państwa rzymskiego, rozciągająca się na terenie dzisiejszej Francji, Belgii i północnych Włoch. W literaturze średniowiecznej i nowołacińskiej Galią nazywano Francję, a Gallami Francuzów. (EB)


Zamknij okno