Przypis: 1


Tytuł: De expugnatione Polottei / O zdobyciu Połocka – oda powstała po odzyskaniu Połocka przez Stefana Batorego w 1579 roku i została wydana w Warszawie przez drukarnię Walentego Łapczyńskiego na początku 1580 r. (przed 21 lutego). Ponownie wydano ją z poprawkami w tym samym roku w tomie Lyricorum libellus. O zwycięstwach Batorego nad Moskwą por. KOCHANOWSKI Pieśni II 11, KOCHANOWSKI Epinicion, KOCHANOWSKI Jezda. (JN)


Zamknij okno