Przypis: 2


Melpomene / Melpomeno – Melpomena – jedna z dziewięciu Muz. Opiekowała się śpiewem, później tragedią. Kochanowski odwołuje się do jej pierwotnej funkcji. (JN)


Zamknij okno