Przypis: 5


Polotteo / Połock – Połock – stare ruskie miasto leżące obecnie w północnej części Białorusi nad Dźwiną, ważna twierdza Wielkiego Księstwa Litewskiego i stolica województwa połockiego. Zdobyty przez cara Iwana Groźnego w 1563 roku, został odzyskany przez wojska króla Stefana Batorego po niespełna trzytygodniowym oblężeniu 29 sierpnia 1579. Zdobycie Połocka było pierwszym od kilkunastu lat znaczącym sukcesem wojsk litewskich i polskich w wojnach prowadzonych przeciw Moskwie. (JN)


Zamknij okno