Przypis: 8


Sarmata / Sarmato – Sarmaci – nazwą tą określali siebie od II poł. XV w. Polacy, uważający się za potomków starożytnych Sarmatów, wojowniczych plemion żyjących na przełomie I tys. p.n.e. i I tys. n.e. na stepach wschodnioeuropejskich. (JN)


Zamknij okno