Przypis: 9


Assyriis… unguentis / asyryjskimi balsamami – w starożytnym Rzymie olejki asyryjskie były towarem luksusowym, por. np. „canos odorati capillos, / dum licet, Assyriaque nardo / potamus uncti?” (HOR Carm II 11,15-17) lub „Assyrios… odores” (TIBULL. I 3,7). (JN)


Zamknij okno