Przypis: 11


transmarinis… Liberi / zrodzone na zamorskich… dary Bachusa – sens: wino przywiezione z obcych krajów. W dawnej Rzeczypospolitej wino uchodziło za towar luksusowy. Importowano je jednak głównie z Węgier, rzadziej z innych krajów europejskich. (JN)


Zamknij okno