Przypis: 14


Mavors… Moschus / Mars moskiewski – ironiczne określenie słynącego z okrucieństwa cara moskiewskiego, Iwana IV Groźnego (1530-1584). Od 1558 roku toczył on wojny z Rzecząpospolitą o panowanie w Inflantach, które zajął, a następnie podbił część terenów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Prowincje te rekuperował Stefan Batory w czasie wojny prowadzonej w latach 1577-1582. (JN)


Zamknij okno