Przypis: 16


liquescente… Iove / Jowisz… deszcze – w tym znaczeniu Jowisz oznacza niebo (sub Iove – pod gołym niebem); Kochanowski wykorzystuje dwuznaczność, zestawiając imię Jowisza z Mulciberem/Wulkanem w w. 62. (JN)


Zamknij okno