Przypis: 20


solidas adamante turres / wieże umocnione spiżem – sens: wieże miasta wyposażone w armaty odlane ze spiżu. (JN)


Zamknij okno