Przypis: 21


bis novenas… Polotteum / dwakroć po dziewięć… Połock – w istocie Połock został zdobyty przez Moskali w 1563, a zatem znajdował się pod okupacją moskiewską tylko 16 lat. (JN)


Zamknij okno