Przypis: 1


Myscovi – Piotr Myszkowski (1505–1591), biskup płocki, a później krakowski, podkanclerzy koronny, jeden z najbliższych przyjaciół poety. [AG]


Zamknij okno