Przypis: 2


foricoenia – neologizm utworzony przez Kochanowskiego na podstawie wyrażenia foris coenare ucztować poza domem’, będącego antytezą frazy domi coenare ‘ucztować w domu’, rozpowszechnionej przez Marcjalisa. Por. u Marcjalisa (II 53, 3): „liber eris coenare foris”. [AG, GF]


Zamknij okno