Przypis: 4


Corniger… deus – w postaci ludzi o koźlich uszach i rogach wyobrażano w starożytności satyrów (sylenów), towarzyszy boga wina Dionizosa-Bachusa. [GF]


Zamknij okno