Przypis: 2


pocula Baccho – odmiana topiki konwiwialnej utrzymana w postaci lirycznego wyznania-autodeklaracji wieszcza – „czciciela Bakcha”, który często kreuje się na tzw. coenipeta, czyli osoby spieszącej na ucztę. [AG]


Zamknij okno