Przypis: 3


Bromii osor – Bromius (gr. Brómios – „dźwięczący”), przydomek Bakchusa. [GF]


Zamknij okno