Przypis: 4


invideo...teneo – rym wewnątrzwersowy wzorowany dokładnie na zakończeniu  wspomnianego epigramu z AP XI 58: chryseon... katechon. [AG]


Zamknij okno