Przypis: 1


Ujęta w formie sześciu strof oddanych katalektyczną dypodią daktyliczną, liryczna pieśń adhortacyjna (wzorowana być może na AP XI 47), wzywająca w duchu pindarycznym towarzyszy uczty do poddania się woli Bakchusa bez względu na troski i „okrutne Parki”. Podobnie jak For. 2 oraz szereg następnych (For. 4; 15; 20; 25; 30; 32; 38; 46; 51; 53; 55; 56; 61; 64; 66; 67; 71; 74; 76; 78; 83; 86; 112; 113; 122) wiersz reprezentuje grupę epigrammata convivalia. [AG]


Zamknij okno