Przypis: 2


Orcum – Orkus, w rzymskich wierzeniach ludowych demon śmierci, z czasem – a zwłaszcza w poezji – utożsamiany z samym królestwem zmarłych (greckim Hadesem). Zob. np. Wergiliusz, Eneida, II 398: „multos Danaum demittimus Orco” („wielu Danaów strącamy w otchłań Orku”, tł. Z Kubiak). [GF]


Zamknij okno