Przypis: 3


Lyaeo – Lyaeus (gr. Lyaíos – „Wyzwoliciel”), epitet Dionizosa-Bakchusa, pojawiajÄ…cy siÄ™, podobnie jak tutaj, m. in. w poezji Anakreonta jako metonimia wina. [GF]


Zamknij okno