Przypis: 4


Clotho – Kloto, obok Lachezis i Atropos jedna z trzech Mojr, bóstw personifikujących w mitologii greckiej przeznaczenie i wyznaczających długość ludzkiego życia za pomocą przędzy. [GF]


Zamknij okno