Przypis: 6


Eurus – Euros, w mitologii greckiej bóg wiatru wschodniego. [AG]


Zamknij okno