Przypis: 1


Epickie, ironiczne egzemplum na temat miłości i bogactwa, oparte na trójdzielnej strukturze (w. 1–2 foniczna antyteza tworząca łagodne napięcie międzywersowe; w. 3–4 egzemplum wspierające tezę narratora; w. 5–6 ironiczne pytania wspierające egzemplum). Całość wzorowana na epigramatyce greckiej (por. AP V 113) oraz na Katullusie. Odnośnie do imienia Callistratus por. Mart. V 13. [AG]


Zamknij okno