Przypis: 1


Epigram (napisany prawdopodobnie końcem 1558 r.) portretowy (tzw. in imaginem), poświęcony Marianowi Leżeńskiemu, kasztelanicowi małogoskiemu (nb. siostrzeńcowi biskupa Samuela Maciejowskiego), z okazji jego peregrynacji do Ziemi Świętej. Kochanowski odwołuje się tu do autorytetu Apellesa, co było zjawiskiem powszechnym w epigramatyce starożytnej (Marcjalis) i renesansowej (Kallimach). Analogiczna realizacja motywu depikcyjnego opartego na odwołaniu do autorytetu antycznego u F. Kallimacha, Ep. I 4 In vaccam aeneam a Myrone caelatam. [AG]


Zamknij okno