Przypis: 2


Apellea redditus... – zob. Martialis XI 9: „Clarus fronde Iovis, Romani fama cothurni / spirat Apellea redditus arte Memor”. [FC]

Apellea tabula – Apelles z Kolofonu (ok. 370 p.n.e.–300 p.n.e.), jeden z najwybitniejszych malarzy starożytnych; posiadał wyłączne prawo portretowania Aleksandra Wielkiego, jego obrazy cechował niezwykły urok (charis) oraz realizm. Jako pierwszy namalował autoportret oraz wprowadził do malarstwa postać zwróconą plecami do widza. [AG] 


Zamknij okno