Przypis: 1


Epigram opiera się na konceptualnej grze słów conviviumconbibium, niemożliwej do oddania w przekładzie. Convivium (uczta, biesiada) to rzeczownik odczasownikowy, od łac. convivo (ucztuję, jem wspólnie). Conbibium natomiast jest neologizmem derywowanym od czasownika combibo (wspólnie piję), analogicznym do greckiego symposion (derywowanego od mającego to samo znaczenie sympino). [GF]


Zamknij okno