Przypis: 2


Orpheus – Orfeusz, syn Apollina i Kalliope, w mitologii greckiej największy muzyk i poeta, który grą na lirze miał uśmierzać wzburzone fale morza i dzikie bestie; Arion – Arion, na wpół mityczny poeta grecki z wyspy Lesbos (VII w. p.n.e.); wg legendy miał zostać cudownie uratowany przez delfiny, które ukochały jego śpiew. [AG]   


Zamknij okno